top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden geven informatie over de rechten en verplichtingen van zowel
JC Brands als de klant met betrekking tot de dienstverlening en de manier waarop JC Brands haar diensten levert.

Artikel 1 - Bedrijfsinformatie
1.1. Bedrijfsnaam: Jeffrey Apeldoorn h.o.d.n. JC Brands
1.2. Handelsnamen: JC Brands, Internet Removals Nederland, Quarter Maker, Rating Recovery, JC Brands erfrecht.info
1.3. Adres: Joop Geesinkweg 901-999, 1114 AB, Amsterdam-Duivendrecht, Nederland
1.4. E-mail: info@jcbrands.nl
1.5. Telefoonnummer: +31(0)20-2444677
1.6. KvK-nummer: 57073651  
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten waarbij JC Brands diensten levert aan klanten.
2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3 - Diensten
3.1. JC Brands biedt freelance diensten aan op het gebied van relatiebeheer, business development, sales, account management en lead generation, zowel op inhuur- als projectbasis.
3.2. JC Brands fungeert als tussenpersoon en is niet eindverantwoordelijk of aansprakelijk voor de producten of diensten van de klanten die worden vertegenwoordigd.
Artikel 4 - Prijzen en Betaling
4.1. Betalingen dienen te geschieden via bankoverschrijving.
4.2. Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
4.3. Bij gebruik van ons factoringsbureau gelden de volgende betaaltermijnen en toeslagen:
   - 30 dagen: +4%
   - 60 dagen: +5%
   - 90 dagen: +6%
Artikel 5 - Levering en Risico's
5.1. Diensten beginnen direct of in overleg, afhankelijk van de beschikbaarheid en afronding van lopende projecten.
5.2. Er zijn geen vaste levertijden, wachttijden kunnen voorkomen.
Artikel 6 - Retourbeleid en Annuleringen
6.1. Aangezien het om diensten gaat, is retourneren niet mogelijk.
6.2. Er is geen garantie op de geleverde diensten. Overeenkomsten kunnen echter flexibel worden opgezegd indien de klant niet tevreden is.
Artikel 7 - Garanties en Aansprakelijkheid
7.1. JC Brands biedt geen vaste garanties op diensten; deze kunnen per project verschillen.
7.2. Klachten worden in overleg behandeld, maar JC Brands is niet aansprakelijk voor schade of defecten. De klant die JC Brands inschakelt is verantwoordelijk voor juiste instructies en aansprakelijkheid.
Artikel 8 - Privacy en Gegevensbescherming
8.1. JC Brands verzamelt, gebruikt en beschermt persoonlijke gegevens volgens het privacybeleid, te vinden op de website.
8.2. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies of andere trackingmethoden.
Artikel 9 - Intellectueel Eigendom
9.1. Alle inhoud op de website van JC Brands mag niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
9.2. Mondelinge toezeggingen worden niet erkend.
Artikel 10 - Geschillenbeslechting
10.1. JC Brands streeft ernaar geschillen in onderling overleg op te lossen.
10.2. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 11 - Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
11.1. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden bekendgemaakt op de website www.jcbrands.com.
11.2. Klanten kunnen bezwaar maken tegen wijzigingen door tijdig te reageren op de bekendmaking.

 

bottom of page